Certifikat och partners – Kvalitets- och miljöledningssystem

Nordisk Larm & Teleteknik AB innehar ”Kvalitets- och miljö ISO-certifikat”. Det innebär att vi arbetar enligt processer som ständigt överses för att kvalitetssäkra vårt arbete, ”ISO 9001”. Vi värnar om vår miljö såväl på vår arbetsplats som i vårt dagliga arbete ute hos kund, vi är certifierade med ISO-miljöcertifikat ”ISO 14001”.

Vi är av Polismyndigheten godkänd anläggarfirma för inbrottslarm och vi är certifierade av SBSC (Svensk Brand & Säkerhets Certifiering) enligt SSF1015 larmklass III. Vi innehar behörig ingenjörskompetens för inbrotts- och brandlarmanläggningar och vi är medlemmar i branschorganisationerna Swelarm och Svenska Brandskyddsföreningen.

NLT har arbetat med Svensk Bevakningstjänst sedan 1999 och de är än idag vår självklara partner. Svensk Bevakningstjänst sköter alla våra utryckningar och våra larm är direktkopplade till deras larmcentral. Vi kan av erfarenhet varmt rekommendera Svensk Bevakningstjänst till våra kunder.

Certifieringar