Om NLT – Nordisk Larm & Teleteknik AB är ett certifierat säkerhetsföretag

Nordisk Larm & Teleteknik AB startade sin verksamhet 1993 och drivs från lokaler centralt belägna i Västberga företagsområde, Stockholm. Med mer än 25 års branscherfarenhet och ett aktivt delägande bland personalen har vi en stark organisation som kan erbjuda våra kunder det bästa när det gäller kompetens, kvalitet och servicekänsla.

Företaget innehar polisgodkännande att utföra installation av inbrottslarm och vi är certifierade av Svensk Brand & Säkerhets Certifiering enligt Larmklass III. Vi är även medlemmar i branschföreningen Swelarm och Svenska Brandskyddsföreningen.

Vår affärsidé är att erbjuda högkvalitativa säkerhetslösningar och att på så sätt aktivt medverka till att våra kunder får en optimal teknisk och kostnadseffektiv lösning på sina säkerhetsbehov.

Vi arbetar tillsammans med noga utvalda partners som är godkända och certifierade inom säkerhet. Läs mer om våra samarbetspartners

Välkommen att kontakta oss med alla frågor inom säkerhet! 077-520 20 02