Förnyat förtroende hos Upplands Väsby kommun

NLT får förnyat förtroende då kommunen har valt att förlänga ramavtalet med ytterligare 2 år.