Certifikat och partners – Kvalitets- och miljöledningssystem

Nordisk Larm & Teleteknik AB innehar ”Kvalitets- och miljö ISO-certifikat”. Det innebär att vi arbetar enligt processer som ständigt överses för att kvalitetssäkra vårt arbete, ”ISO 9001”. Vi värnar om vår miljö såväl på vår arbetsplats som i vårt dagliga arbete ute hos kund, vi är certifierade med ISO-miljöcertifikat ”ISO 14001”.

Vi är av Polismyndigheten godkänd anläggarfirma för inbrottslarm och vi är certifierade av SBSC (Svensk Brand & Säkerhets Certifiering) enligt SSF1015 larmklass III. Vi innehar behörig ingenjörskompetens för inbrotts- och brandlarmanläggningar och vi är medlemmar i branschorganisationerna Swelarm och Svenska Brandskyddsföreningen.

Certifieringar